Vyrobíme

dovezieme

vyložíme

Preprava paliet

Preprava celých dĺžok

Porez guľatiny pásovou pílou